• slajd1-1
  • slajd4
  • slajd3
dzieci

Dla dzieci 

Na naukę języka obcego nigdy nie jest za wcześnie!
Dlatego prowadzimy zajęcia z języków niemieckiego i angielskiego dla dzieci już od 5 roku życia.
Przygotowaliśmy mnóstwo piosenek, zabaw i gier językowych. Chcemy łączyć przyjemne z pożytecznym: będziemy się uczyć i bawić. Na zajęciach wykorzystujemy monitor interaktywny, który stymuluje rozwój intelektualny dziecka, rozwija spostrzegawczość i logiczne myślenie, kształtuje pomysłowość i wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację.
Praca a raczej zabawa z monitorem interaktywnym rozwija percepcję wzrokowo – słuchową - pozwala samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną często w postaci dźwiękowej oraz wzrokowo – ruchową, np. trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami i wzorami. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne. Ponadto bezsprzecznie monitor uatrakcyjnia zajęcia, dyscyplinuje grupę, a także zachęca do rozmów - rozwija mowę.
Zajęcia odbywają się w małych grupach (max. 5-osobowych).
Spotkania 1x tyg. 45 min.

Dla młodzieży

W ramach zajęć indywidualnych lub w małych grupach od 2-3 osób pozwalamy młodym ludziom "zanurzyć się" w języku obcym. Szczególny nacisk kładziemy na zdobycie umiejętności płynnej konwersacji w języku obcym, a także na ugruntowanie wiedzy gramatycznej.
Kursy powtórkowe zapewniają zdobycie niezbędnej wiedzy do zdania egzaminów z języka angielskiego lub/i niemieckiego wieńczących szkołę podstawową i liceum (matura).

mlodziez
dorosli

Dla dorosłych

Dla zabieganych w życiu zawodowym i/ lub rodzinnym oferujemy bardzo efektywne kursy indywidualne lub grupowe (2-3 os.). Dbamy o to, by maksymalnie wykorzystać czas lekcji, dlatego trzon zajęć stanowią konwersacje, w trakcie których uaktywniane jest poznane wcześniej słownictwo, a zarazem szlifowane najważniejsze struktury gramatyczne.

Dla firm 

Zajęcia z języków niemieckiego i angielskiego odbywają się w salach naszej szkoły w Lusówku lub online. Przeprowadzamy bezpłatne testy diagnostyczne i dobieramy najbardziej adekwatny do potrzeb klienta program zajęć (język ogólny lub specjalistyczny). Sporządzamy okresowe raporty informujące o postępach w nauce języka obcego.
Gwarantujemy wysoki poziom metodyczny zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.